امروز:۱۲ /۱۲ /۱۳۹۹

شرایط درخواست کمیسیون مواردخاص

//شرایط درخواست کمیسیون مواردخاص

شرایط درخواست کمیسیون مواردخاص

شرایط درخواست کمیسیون مواردخاص

به اطلاع کلیه دانشجویان درحال تحصیل موسسه می رساند، باتوجه به اعلام تدریجی کلیه نمرات و مشخص شدن شرایط و وضعیت دانشجویـان درتـرم971مقتضی است ، دانشجویان درشرایط کمیسیون مـواردخاص، ضمن تهیه مدارک و مستندات لازم ، در اسرع وقت به واحد آموزش مراجعه نموده و درخواست بررسی پرونده آموزشی خود در یکی از کمیسیون های موارد خاص داخلی یا استانی را ارائه نمایند.

 

*لذا شرایط هریک از کمیسیون های مواردخاص داخلی و استانی درذیل توضیح داده میشود:

*****شرایط ارسال پرونده به کمیسیون موارد خاص دانشجویی داخلی

1-مشروط شدن دانشجو در2نیمسال تحصیلی(مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)

2-مشروط شدن دانشجو در3نیمسال تحصیلی(مقطع کارشناسی پیوسته)

3-اتمام نیمسال 4 تحصیل ونیاز به مجوز تحصیل درنیمسال پنجم(مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)

4- اتمام نیمسال 5 تحصیل ونیاز به مجوز تحصیل درنیمسال ششم(مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)

5- اتمام نیمسال 8 تحصیل و نیاز به مجوزتحصیل درنیمسال نهم(مقطع کارشناسی پیوسته)

6-اتمام نیمسال 9 تحصیل و نیاز به مجوزتحصیل درنیمسال دهم(مقطع کارشناسی پیوسته)

7-اتمام نیمسال 4 ونیازبه مجوز تحصیل درنیمسال پنجم(مقطع کارشناسی ارشد)

8-هرگونه درخواست برای مرخصی بدون احتساب درسنوات

 

******** شرایط ارسال پرونده به کمیسیون مواردخاص دانشجویی استانی

1-مشروط شدن دانشجو در3 نیمسال تحصیلی وبیشتر (مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)

2-مشروط شدن دانشجودر4 نیمسال تحصیلی و بیشتر(مقطع کارشناسی پیوسته)

3-اتمام نیمسال 6 تحصیل و نیاز به مجوز تحصیل درنیمسال هفتم و بیشتر(مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته)

4-اتمام نیمسال10تحصیل و نیاز به مجوز تحصیل در نیمسال یازدهم و بیشتر(مقطع کارشناسی پیوسته)

 

****همچنین یادآورمیگردد،کلیه درخواستهای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد،(ازقبیل اد امه تحصیل پس از2ترم مشروطی ویا افزایش سنوات ازنیمسال پنجم به بعد و….)منحصرا میباست درکمیسیون موارد خاص استانی مطرح، بررسی و تصمیم گیری گردد ونیاز به ارائه کامل مدارک و مستندات دارد.

 

****ارسال پرونده به کمیسیون استانی ازطریق پورتال الکترونیکی بوده وزمان بر میباشد وپرونده ارسالی درنوبت بررسی قرار میگیرد.لذا ارسال به موقع باید انجام پذیرد.همچنین مشمول 15000تومان هزینه بررسی دردانشگاه بین المللی امام خمینی میباشد که پرداخت آن برعهده دانشجو می باشد.

 

*****مهم*****مهم

لازم به ذکر است،بررسی شرایط آموزشی هردانشجو،جزو وظایف خود دانشجو بوده و ارائه درخواست جهت بررسی پرونده درکمیسیون مواردخاص(براساس مستندات و مدارک ارائه شده)توسط شخص دانشجوضروری است و دانشگاه وظیفه ای درقبال کنترل شرایط ادامه تحصیل دانشجویان کمیسیونی ندارد.

همچنین درصورت عدم اقدام به موقع وارائه درخواست و مدارک، طبق آئین نامه آموزشی، دانشجوی فاقد مجوز ادامه تحصیل ازسوی کمیسیون مواردخاص دانشجوئی، ازادامه تحصیل محروم گردیده واخراج آموزشی میشود.

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

By |2018-07-28T06:38:24+00:00جولای 28th, 2018|دسته‌بندی نشده|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment