امروز:۱۷ /۰۵ /۱۳۹۹

دانشجویان دارای شرایط اخراجی

//دانشجویان دارای شرایط اخراجی

دانشجویان دارای شرایط اخراجی

آخرین هشدار!

اطلاعیه فوری:دانشجویان دارای شرایط اخراجی

دانشجویـان جـدول ذیـل دارای شرایط اخـراج (3تـرم مشروطی و اتـمام سنوات) بـوده و مـی بایست دراسرع وقت نسبت به درخواست مجوز کمیسیون مواردخاص استانی  و ارائه مدارک اقدام نمایند، درغیر این صورت موسسه مسئول عواقب احتمالی ناشی از تاخیر در ارائه مدارک نخواهد بود. این دانشجویان می بایست جهت اطلاع ازمدارک‌لازم‌ بـه واحدآمـوزش مـوسسه‌ مراجعه نمایند. ضمنـا آخـرین مهلت ارائه مـدارک 1397/06/30 می باشد.

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

1

انیس طاهرخانی

کارشناسی ارشد حسابداری

941114023

2

حمزه کاظمی

کارشناسی ارشد حسابداری

921134024

3

سمیه طاهرخانی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

949082001

4

امیرعارفی راد

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

930208022

5

مهلا برزگر محمدی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

935718042

6

فاطمه ابوهارون

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

935718050

7

سیدسعید موسوی

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت

950605009

8

محسن الهامی پور

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

938559007

9

صادق عسگری

کاردانی مکانیک خودرو

940802001

10

احسان رنکیه

کاردانی مکانیک خودرو

940802010

11

آریا جلیلوند

کاردانی ساختمان

940402001

12

مجتبی عسگری

کاردانی معماری

932211039

13

محمدجواد حسین زاده

کاردانی مکانیک خودرو

940802013

14

مریم سعیدی

کاردانی معماری

942211013

15

شاهین صلاحی

کاردانی نرم افزار

942111008

16

بهاره یزدانی

کاردانی نرم افزار

942111016

17

اویس جلیلوند

کاردانی حسابداری

952411016

18

مبین محمد حسینی

کاردانی معماری

942211001

19

رضا غفاری علیائی

کاردانی حسابداری

942411013

20

فاطمه سادات موسوی هنجی

کاردانی حسابداری

942411010

21

محسن حسن نژاد

کاردانی حسابداری

942411007

22

ادریس شبانی

کاردانی مکانیک خودرو

940802003

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

By |2018-09-05T05:17:47+00:00سپتامبر 5th, 2018|دسته‌بندی نشده|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment