امروز:۱۴ /۰۱ /۱۳۹۹

اطلاعیه امور اداری در مورد نقص پرونده دانشجویان

//اطلاعیه امور اداری در مورد نقص پرونده دانشجویان

اطلاعیه امور اداری در مورد نقص پرونده دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که دارای نقص پرونده می باشند میرساند فایل دانشجویان تا تاریخ 1397/11/30 جهت تکمیل پرونده باز میباشد در صورت عدم تکمیل پرونده حداکثر تا تاریخ فوق ، موسسه آموزش عالی تاکستان هیچگونه مسئولیتی ندارد و کلیه عواقب بعهده شخص دانشجو میباشد.

**اموراداری و ثبت نام دانشگاه **

اسامی دانشجویان به شرح ذیل میباشد:

مقطع و رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی کدآموزشی
حسابرسي کارشناسي ارشد ناپيوسته جاني پور خرقاني زهرا 970801016
حسابرسي کارشناسي ارشد ناپيوسته محمدي ليلا 970801017
حسابداري کارشناسي ارشد ناپيوسته مشهدي تفرشي محبوبه 971114006
حسابداري کارشناسي ارشد ناپيوسته کرمي عليرضا 971114021
حسابداري کارشناسي ارشد ناپيوسته کلانتري فرشته 971114028
مديريت بازرگاني – بازاريابي کارشناسي ارشد ناپيوسته تراب عليرضا 979079009
مديريت بازرگاني – بازاريابي کارشناسي ارشد ناپيوسته حداد شيرين 979079013
مديريت بازرگاني – بازاريابي کارشناسي ارشد ناپيوسته نوروز شاهين 979079019
حسابداري مديريت کارشناسي ارشد ناپيوسته رحمتي محسن 979082020
حسابداري مديريت کارشناسي ارشد ناپيوسته محمودي سميه 979082023
مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل کارشناسي ارشد ناپيوسته حسين پور مرتضي 979109007
مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل کارشناسي ارشد ناپيوسته اورازاني سيدسعيد 979109012
مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل کارشناسي ارشد ناپيوسته حضرت نيا نيلوفر 979109016
مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل کارشناسي ارشد ناپيوسته برمخ شيما 979109020
مديريت بازرگاني – بازرگاني بين الملل کارشناسي ارشد ناپيوسته قاسمي محمدحسن 979109025
مديريت بازرگاني – تجارت الکترونيکي کارشناسي ارشد ناپيوسته کتابي اميرحسين 979111006
مديريت بازرگاني – تجارت الکترونيکي کارشناسي ارشد ناپيوسته رضائي خديجه 979111017
مديريت بازرگاني – کارآفريني کارشناسي ارشد ناپيوسته صفري فردايپکي علي 979113011
مديريت صنعتي – مديريت پروژه کارشناسي ارشد ناپيوسته حيدري الياس 979115004
مديريت صنعتي – مديريت پروژه کارشناسي ارشد ناپيوسته هوشمند نعيم 979115005
مديريت صنعتي – مديريت پروژه کارشناسي ارشد ناپيوسته محرمي ياسر 979115008
مديريت صنعتي – مديريت پروژه کارشناسي ارشد ناپيوسته رحماني صياد 979115009
مديريت صنعتي – مديريت پروژه کارشناسي ارشد ناپيوسته افشارقاسمي مرجان 979115011
مديريت دولتي – توسعه منابع انساني کارشناسي ارشد ناپيوسته احمدي مهدي 979129009
مديريت دولتي – توسعه منابع انساني کارشناسي ارشد ناپيوسته فخار زينت السادات 979129015
مديريت دولتي – توسعه منابع انساني کارشناسي ارشد ناپيوسته قربان پور سعيد 979129017
مديريت دولتي – توسعه منابع انساني کارشناسي ارشد ناپيوسته جعفري يزدي فرشته 979129023
روانشناسي عمومي کارشناسي ارشد ناپيوسته جهان بخشي سمانه 979142004
مديريت امور بانکي کارشناسي عسگري نگين 970803003
حقوق کارشناسي رضائي پرنيان 979139018
حقوق کارشناسي درفشي روشنک 979139020
حقوق کارشناسي هاشمي سنجاني زهرا 979139034
حسابداري کارشناسي ناپيوسته سازنده يگانه 975718005
حسابداري کارشناسي ناپيوسته رمضاني زهرا 975718011
مديريت بازرگاني کارشناسي ناپيوسته ملاحسني وحيد 978559009
مديريت بازرگاني کارشناسي ناپيوسته رحماني مهدي 978559012
مديريت بازرگاني کارشناسي ناپيوسته علي اکبري مصطفي 978559015
الکتروتکنيک – برق صنعتي کارداني پيوسته کرباس باف جعفر 972511002
حسابرسي کارشناسي ارشد ناپيوسته عسکري نژادرودپشتي ارزو

970801011

By |2019-02-02T08:01:35+00:00فوریه 2nd, 2019|دسته‌بندی نشده|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment