امروز:۲۲ /۰۴ /۱۳۹۹

اطلاعیه های مهم ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ( زمانبندی با تاخیر ،تقویم کلی،زمانبندی انتخاب واحد،زمان بندی حذف و اضافه)

//اطلاعیه های مهم ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 ( زمانبندی با تاخیر ،تقویم کلی،زمانبندی انتخاب واحد،زمان بندی حذف و اضافه)