امروز:۲۵ /۰۴ /۱۳۹۹

اسامی دانشجویان موسسه آموزش عالی تاکستان که در آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال1398 پذیرفته شده‌ا‌ند.

//اسامی دانشجویان موسسه آموزش عالی تاکستان که در آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال1398 پذیرفته شده‌ا‌ند.