امروز:۰۸ /۱۲ /۱۳۹۹

کتابخانه

کتابخانه

نویسنده موضوع نام کتاب کد کتاب ردیف
فن آوران دکتر محمد ابراهيم زارعي آشنايي با معماري جهان 77 1
سروش دانش محمد کريم پيرنيا سبک شناسي معماري ايراني 81 2
کتابکده کسري دکتر مرتضي صديق آموزش راندو 85 3
دانشگاه تهران وحيد قباديان طراحي اقليمي 99 4
نشر دانشگاهي احمد متقي پور رسم فني عمومي 126 5
نص جعفر تنها نظريه زبانها و اتوماتا 196 6
وزارت برنامه و بودجه دکتر محمدسعيد نوري مديريت و ارزشيابي پروژه 197 7
ترمه دکتر علي پارسائيان مباني مديريت بازاريابي 198 8
ارکان دانش دکتر علي حاج شير محمدي مديريت و کنترل پروژه 199 9
دفتر پژوهشهاي فرهنگي دکتر علي پارسائيان رفتار سازماني.ج 1وج2 202 10
مهربان فرزاد اميدواران مباني رفتار سازماني 203 11
دفتر پژوهشهاي فرهنگي دکتر علي پارسائيان مباني مديريت منابع انساني 204 12
پيام نور طاهره فيضي مباني سازمان و مديريت 205 13
پيام نور زهرا برومند مديريت رفتار سازماني 206 14
دانشگاه ازاد اسلامي دکتر عبدااه جاسبي اصول و مباني مديريت 212 15
کوهسار دکتر داريوش رشيدي بازاريابي خدمات بانکي 223 16
ني دکتر سيد مهدي الواني مديريت عمومي 259 17
سمت دکتر فرهاد مشفقي انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت 269 18
مهکامه دکتر مير علي سيد نقوي مديريت رفتار سازماني پيشرفته 273 19
دانشگاه تهران دکتر داور ونوس زبان تخصصي مديريت(پيشرفته) 274 20
دانشگاه تهران دکتر داور ونوس زبان تخصصي مديريت(مقدماتي) 275 21
موسسه کتاب پيشبرد حسين عبد تبريزي مديريت مالي 276 22
هواي تازه فرزاد فخيمي سازمان و مديريت 277 23
انديشه هاي گوهربار سيد مهدي الواني-غلامرضا معمارزاده مديريت تطبيقي 278 24
فرهنگ سبز دکتر محمدنقي ايماني-تقي اذرخش مديريت از اغاز تا پست مدرن 279 25
سمت دکتر رضا راعي-دکتر علي سعيدي مباني مهندسي مالي و مديريت ريسک 326 26
نشرکتاب دانشگاهي محمدرضا مهرگان پژوهش عملياتي 329 27
مترجم محمدرضارضاپور مديريت بهره بري از زمان 335 28
بصير گروه مترجمان مديريت اطلاعات 339 29
بصير گروه مترجمان مديريت بهره وري وکيفيت 343 30
بصير گروه مترجمان عوامل بهره وري وکيفيت 345 31
بصير طرح مطالعه بهره وري درصنايع مديريت انرژي 354 32
دانشگاه اروميه اکبر زواري-دکتر محمدايماني اصول حسابداري 1 386 33
پيام نور دکتر حسين کرباسي يزدي حسابداري پيشرفته 1 411 34
کيومرث علي مصدر حسابداري صنعتي 459 35
ترمه دکتر حسن همتي-هدي همتي اصول حسابداري 2 467 36
ترمه دکتر حسن همتي اصول حسابداري 1 468 37
شيخ بهايي دکتر سيد علي مير عشقي مباني الکترونيک 591 38
نما دکتر عليرضا صداقتي-دکتر بهزاد قهرمان الکترونيک صنعتي 592 39
بصير دکتر مهرداد عابدي-مهندس محمد تقي نبوي ماشينهاي الکتريکي-P.C.Sen 593 40
نشر دانشگاهي جلال صميمي-ناصر عليزاده مباني نظريه ي الکترومغناطيس 615 41
امير علي حسين منوچهر پارسا نگهداري خودرو و فنون ان 618 42
نشر دانشگاهي محمد خيام روحاني سيستم هاي مخابراتي 621 43
بصير دکتر مهرداد عابدي ماشين هاي الکتريکي 622 44
نص محمود دياني سيگنالها و سيستمها 626 45
دانشگاه تهران دکتر پرويز جبه دار مارالاني الکترومغناطيس ميدان و موج 630 46
دانشگاه علم وصنعت ايران احد کاظمي-شهرام جديد بررسي سيستم هاي قدرت ج1 634 47
دانشگاه علم وصنعت ايران احد کاظمي سيستم هاي قدرت الکتريکي ج2 636 48
ارسباران يحيي سيدمحمدي روانشناسي رشد ج 1 650 49
By |2020-08-11T06:08:47+00:00آگوست 10th, 2020|کتابخانه دیجیتال|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment