امروز:۰۷ /۱۲ /۱۳۹۹

زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر ، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در حال تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

//زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر ، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در حال تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

زمانبندی انتخاب واحد با تاخیر ، انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان در حال تحصیل نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

By |2020-09-19T04:53:05+00:00سپتامبر 7th, 2020|دسته‌بندی نشده|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment