امروز:۲۶ /۰۶ /۱۳۹۸

About Us

About 2016-11-07T04:04:52+03:30

The Best Care for your Best Friend

Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitid.

  • Pellentesque vitae ullamcorper nulla.

  • Cras non nunc libero

  • Vivamus fermentum a sapien id

LENORA CHRISTENSEN • VETINARY NURSE

“I love animals and feel very strongly that people should not be allowed to buy a pet if they are not able to look after it. Until one has loved an animal, a part of one’s soul remains unawakened.”

Lettie Hubbard

Frequently Asked Questions

Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum. Mauris at feugiat mauris. Nam a dolor eros.

Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.
Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum sollicitudin sem, sed vestibulum dui nisi ut purus.

If you have any other questions, please contact us

Contact Us

Expert Advice

Quisque id leo non dolor tempor elementum quis ac urna. Nam pharetra, ligula eget finibus dignissim, turpis ipsum. Nunc placerat nulla et lorem finibus, et sodales metus malesuada.

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری (رشته محل های با آزمون) سال 1398 جهت مطالعه مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام لطفا کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری (رشته محل های با آزمون) سال 1398 از  کلیه پذیرفته شدگان دعوت میگردد در یکی از روزهای چهارشنبه  مورخ27/06/1398، پنجشنبه 28/06/1398 ، شنبه 30/06/1398 [...]

ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز ترم جدید 1_98 و آرزوی موفقیت در ترم جدید برای همه دانشجویان ، نکات مهم آغاز ترم به شرح ذیل اعلام میگردد:

کلیه گروه های درسی تئوری (به حد نصاب رسیده) طبق برنامه داخل سیستم جامع آموزشی، از روز شنبه 23شهریور ، برای دانشجویان آغاز گردیده و نیز ملاک حضور و غیاب اساتید قرار میگیرد؛ کلیه گروه [...]

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای) سال 1398جهت مطالعه مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام لطفا کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای) سال 1398 از کلیه پذیرفته شدگان دعوت میگردد در یکی از روزهای شنبه مورخ23/06/1398و یا یکشنبه 24/06/1398 با [...]

Professional Pet Care

Pet owners trust us to look after the needs of their beloved companions. We are specialists committed to delivering the very highest of veterinary care and affection.

Contact Us