امروز:۲۲ /۰۷ /۱۳۹۸

Expert Advice

/Expert Advice
Expert Advice2016-11-07T04:06:06+00:00

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری (رشته محل های بدون آزمون) سال 1398 لطفا جهت مطالعه مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری (رشته محل های بدون آزمون) سال 1398 از  کلیه پذیرفته شدگان دعوت میگردد در یکی از روزهای چهارشنبه  مورخ10/07/1398، پنجشنبه 11/07/1398 ، شنبه 13/07/1398 [...]

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری (رشته محل های با آزمون) سال 1398 جهت مطالعه مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام لطفا کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری (رشته محل های با آزمون) سال 1398 از  کلیه پذیرفته شدگان دعوت میگردد در یکی از روزهای چهارشنبه  مورخ27/06/1398، پنجشنبه 28/06/1398 ، شنبه 30/06/1398 [...]

ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز ترم جدید 1_98 و آرزوی موفقیت در ترم جدید برای همه دانشجویان ، نکات مهم آغاز ترم به شرح ذیل اعلام میگردد:

کلیه گروه های درسی تئوری (به حد نصاب رسیده) طبق برنامه داخل سیستم جامع آموزشی، از روز شنبه 23شهریور ، برای دانشجویان آغاز گردیده و نیز ملاک حضور و غیاب اساتید قرار میگیرد؛ کلیه گروه [...]

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای) سال 1398جهت مطالعه مدارک مورد نیاز و زمان ثبت نام لطفا کلیک نمایید

ضمن آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کاردانی نظام جدید (فنی و حرفه ای) سال 1398 از کلیه پذیرفته شدگان دعوت میگردد در یکی از روزهای شنبه مورخ23/06/1398و یا یکشنبه 24/06/1398 با [...]

Professional Pet Care

Pet owners trust us to look after the needs of their beloved companions. We are specialists committed to delivering the very highest of veterinary care and affection.

Contact Us