Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3684 روز

برای مشاهده نتیجه مسابقه نجات تخم مرغ اینجا کلیک نمایید ....

مسابقه نجات تخم مرغ در تاریخ 1395/12/09 برگزار گردید و نتیجه به شرح زیر میباشد :

1- رتبه اول .... گروه خانم عارفه طاهرخانی

2- رتبه دوم .... گروه آقای شایان یارعلی

3- رتبه سوم .... گروه آقای مجید صدرزاده

 

                                                                                      معاونت امور دانشجوئی و فرهنگی