Friday, 23 February 2018
امروز : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3626 روز
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

اخبار و اطلاعیه های مهم دانشگاه

معاونت آموزشی

معاونت دانشجویی - فرهنگی

خوابگاه - سرویس - سلف

کتابخانه دانشگاه

سایت دانشگاه

قابل توجه دانشجویانی که در مسابقه بتن شرکت نموده اند:جهت انجام تست نهایی بتن (28روزه) روز دوشنبه مورخ 1396/10/11 راس ساعت 14 در کارگاه بتن حضور بهم رسانید.

قابل توجه دانشجویانی که در مسابقه بتن شرکت نموده اند:جهت انجام تست نهایی بتن (28روزه) روز دوشنبه مورخ 1396/10/11 راس ساعت 14 در کارگاه بتن حضور بهم رسانید.