Friday, 23 February 2018
امروز : ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3626 روز
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

اخبار و اطلاعیه های مهم دانشگاه

معاونت آموزشی

معاونت دانشجویی - فرهنگی

خوابگاه - سرویس - سلف

کتابخانه دانشگاه

سایت دانشگاه

واحد فارغ التحصیلان موسسه از 1396/10/06 الی 1396/11/12 قادر به ارائه خدمات مربوط نمی‌باشد، بدیهی است کلیه‌ی دانشجویانی که تقاضای این نوع خدمات را دارند می‌بایست پس از اتمام امتحانات از طریق وبسایت و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

قابل توجه دانشجویان گرامی، واحد فارغ التحصیلان موسسه از 1396/10/06 الی 1396/11/12  قادر به ارائه خدمات مربوط نمی‌باشد، بدیهی است کلیه‌ی دانشجویانی که تقاضای این نوع خدمات را دارند می‌بایست پس از اتمام امتحانات از طریق وبسایت و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.