Monday, 23 April 2018
امروز : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3684 روز
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

اخبار و اطلاعیه های مهم دانشگاه

معاونت آموزشی

معاونت پژوهش و فنآوری

معاونت دانشجویی - فرهنگی

خوابگاه - سرویس - سلف

کتابخانه دانشگاه

سایت دانشگاه

به اطلاع دانشجوياني که تا آخر وقت اداري مورخ 1397/01/23 اقدام به دريافت نامه کارآموزي درس مربوطه ننموده‌اند،مي‌رساند که درس مربوطه را مي‌توانند در ترم بعدي (1-97) بگذرانند.

به اطلاع دانشجوياني که تا آخر وقت اداري مورخ 1397/01/23 اقدام به دريافت نامه کارآموزي درس مربوطه ننموده‌اند،مي‌رساند که درس مربوطه را مي‌توانند در ترم بعدي (1-97) بگذرانند.