Wednesday, 23 May 2018
امروز : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3714 روز
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

اخبار و اطلاعیه های مهم دانشگاه

معاونت آموزشی

معاونت پژوهش و فنآوری

معاونت دانشجویی - فرهنگی

خوابگاه - سرویس - سلف

کتابخانه دانشگاه

سایت دانشگاه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد : به اطلاع میرساند روز جمعه مورخ 1396/06/31 از ساعت 14 جلسه دفاع از پایان نامه تعدادی از دانشجویان رشته های حسابداری و حسابرسی برگزار خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد : به اطلاع میرساند روز جمعه مورخ 1396/06/31 از ساعت 14 جلسه دفاع از پایان نامه تعدادی از دانشجویان رشته های حسابداری و حسابرسی برگزار خواهد شد.