Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3684 روز

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد (دانشجویانی که پروپوزال آنها تایید نهایی شده است )

بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که پروپوزال آنها تایید نهایی شده است لازم است اقدامات زیر را انجام دهند :

1- ثبت پروپوزال تایید شده در سایت ایرانداک و دریافت کد رهگیری

2- تحویل گزارشهای پیشرفت کار دوماهه از تاریخ تصویب پروپوزال تا دفاع به کارشناسی تحصیلات تکمیلی

توجه : به گزارشهای دو ماهه که در روز دفاع و یا خارج از زمان مشخص شده تحویل داده شوند ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3- تحویل فرم تکمیل شده شرکت در دوجلسه دفاع به واحد پژوهشی دانشگاه به همراه فرمهای آمادگی دفاع از پایان نامه و تسویه دانشجو یک هفته قبل از زمان برگزاری جلسه دفاع.

توجه : دانشجویانی که پروپوزال آنان تایید ولی دارای اصلاحات می باشد قبل از انجام مراحل فوق لازم است نسبت به رفع اصلاحات اقدام نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                                          معاونت پژوهش و فناوری