Mobile menu
روز شمار تاسیس دانشگاه: 3742 روز

اطلاعیه مهم امور مالی در مورد نحوه پرداخت شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند :

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تسویه حساب کامل  شهریه وسرویس وخوابگاه میباشد ، لذا تاکید میگردد دانشجویانی که تاکنون شهریه خود را پرداخت ننموده انداز روز سه شنبه مورخ 1397/03/01 تا مورخ 1397/03/15 ، نسبت به تسویه حساب خود  اقدام نمایند .

توجه : پرداخت شهریه و دریافت کارت امتحان فقط به صورت اینترنتی میباشد. دانشجویانی که از طریق بانک اقدام به واریزمی نمایند فیش واریزی را به امور مالی دانشگاه تحویل نمایند.

*کارت  امتحان  ممهور به مهر امور دانشجویی باشد*

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

قابل توجه دانشجویانیکه ازاموررفاهی (سرویس وخوابگاه)استفاده می نمایند مبلغ بدهی نمایش داده شده درفایل دانشجو مجموع شهریه وسرویس می باشد. لطفا جهت تسویه سرویس وخوابگاه به واحد اموردانشجویی مراجعه نمایند.ومبلغ شهریه رابصورت اینترنتی واریزنمایند.

---------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویانیکه ازوام داخلی یا وام صندوق رفاه  درترم 2-96 استفاده نموده اند یا تحت پوشش بنیاد شهید میباشند مبلغ مذکور در فایل دانشجویان بصورت اعتبارثبت گردیده است دانشجویان این مبلغ را از کل شهریه خودکسرنموده و مابقی شهریه را بصورت اینترنتی واریز نمایند.(فقط شهریه به صورت اینترنتی واریز گردد) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   باتشکر

                                                                                                                                     امورمالی

 

مراحل ثبت نام خوابگاه