• 14 آذر 1400
 • موسسه آموزش عالی تاکستان

آیین نامه ها

راهنمای نگارش جدید نحوه ی درج نام نویسندگان

 • 14 آذر 1400
 • موسسه آموزش عالی تاکستان

فرم ها(فرآیند اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد)

فرم شماره یک ... فرم احراز شرایط اخذ پایان نامه فرم شماره دو ... فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه فرم...

 • 11 آذر 1400
 • موسسه آموزش عالی تاکستان

لیست اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 حذف اضطراری نیمسال اول 1401-1400قابل توجه دانشجویان محترم بر اساس تبصره 3...

 • 8 آذر 1400
 • موسسه آموزش عالی تاکستان

حوزه ریاست

 • 6 آذر 1400
 • موسسه آموزش عالی تاکستان

راهنمای بخشهای مورد استفاده سیستم جامع اینترنتی

راهنمای استفاده از پنل ثبت نمرات راهنمای استفاده از کلاسهای مجازی راهنمای امتحان میانترم (مخصوص استاد) راهنمای ثبت نمرات میانترم...

 • 6 آذر 1400
 • موسسه آموزش عالی تاکستان

معاونت مالی-اداری