40,000﷼

هوش مصنوعی استارت آپ بنیادی را بیاموزید

 • 40 دانش آموزان
 • 0 درس ها
35,000﷼

کامپیوتر علوم راه اندازی کمودو کار

 • 35 دانش آموزان
 • 2 درس ها
25,000﷼

سالاد زیبایی ماهی تن برای ناهارهای سریع

 • 30 دانش آموزان
 • 3 درس ها
26,000﷼

آموزش در مورد شکستن اولین قانون بچه ها

 • 42 دانش آموزان
 • 0 درس ها
25,000﷼

دوره مدیریت پایگاه داده برای مبتدیان

 • 44 دانش آموزان
 • 0 درس ها
رایگان

مقدمه ای بر غلبه کمی و کیفی

 • 44 دانش آموزان
 • 0 درس ها