جزئیات رویداد

  • تاریخ شروع ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
  • مکان با عنایت به برنامه ریزی و پیگیری‌های به عمل آمده توسط ریاست محترم دانشگاه و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و اداره کار شهرستان تاکستان، با هدف آموزش‌های مهارتی تخصصی متناسب با بازار کار، ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای دانشجویان موسسه، در تاریخ سه شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور ریاست محترم دانشگاه، فرماندار محترم شهرستان تاکستان، مدیر کل سازمان فنی و حرفه‌ای استان قزوین، ریاست محترم اداره کار شهرستان تاکستان، ریاست محترم سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان تاکستان و جمعی دیگر از مدیران محترم دانشگاه و سازمان‌ها در محل موسسه آموزش عالی تاکستان افتتاح گردید.