ضمن عرض تبریک به کلیه پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته (پذیرش با آزمون و یا صرفا براساس سوابق...
✅✅قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد … ورودیهای ۲_۹۸ که درخواست تمدید سنوات ترم ششم را دارند به اطلاع میرساند...